پرسش و پاسخ

این بخش ، مختص افرادی می باشد که سابقه معاینه نداشته و پرونده تشکیل نداده اند.
افرادی كه سابقه معاینه داشته و دارای پرونده هستند، لطفا از طریق تماس تلفنی سوالات خود را مطرح نمایند.
پس از بررسی پرونده و نتایج معاینات، در اسرع وقت پاسخگو خواهیم بود.