عمل جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری

جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری : در حال حاضر ، اعمال جراحی با متد کم تهاجمی در بسیاری از حوزه های جراحی ؛ از جمله جراحی های عمومی ، جراحی های زنان و درمان های ارتوپدی بسیار مورد توجه واقع شده اند.

امروزه در حوزه ارتوپدی ، عمدتا در انجام جراحی های دیسک ؛ تکنیک جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری یا minimal invasive ، مورد استفاده قرار گرفته و خوشبختانه نتایج مطلوبی به دنبال داشته است.

مزایای جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری

جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمریاز مهم ترین مزایای جراحی آندوسکوپیک دیسک ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

به طور کلی در جراحی آندوسکوپی دیسک کمری؛ چنانچه بیمار ، به درستی انتخاب شده باشد ؛ قاعدتا نتایج رضایت بخشی به دست خواهد آمد.

در جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری ، انسزیون مورد نیاز تقریبا 10 – 5 میلیمتر خواهد بود و از آن جا که در این جراحی ، استخوان های کمری به هیچ عنوان دستکاری نمی شوند و از رادیو فرکوئنسی جهت ترمیم بخش آنولوس و بهبود وضعیت دیسک  استفاده می شود ؛ عوارض ناشی از جراحی دیسک به روش باز کاهش یافته و در نتیجه ؛ ریسک خونریزی ، عفونت ، دردهای ناحیه کمر و چسبندگی در این روش بسیار ناچیز است.

طول دوران نقاهت پس از جراحی فول آندوسکوپی دیسک ؛ بسیار کوتاه تر از جراحی به روش باز است و فرد پس از مدت زمان کوتاهی ، قادر به از سرگیری فعالیت های روزمره خود خواهد بود.

علل عود دیسک بعد از جراحی آندوسکوپیک دیسک کمری چیست ؟

در عمده موارد ، اصلی ترین عامل بازگشت مجدد دیسک پس از جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری ؛ عدم برخورداری جراح معالج از تجربه کافی در جراحی دیسک با تکنیک آندوسکوپ می باشد.

البته در برخی موارد نیز از پارگی وسیع آنولوس و خارج شدن نوکلئوس از بخش پاره شده ؛ می توان به عنوان یکی از عواملی اشاره نمود که سبب عود دیسک می گردد.

روش های جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری

به طور کلی جراحی آندوسکوپی دیسک کمری می تواند به دو روش ترانس فورامینال و اینتر لامینار انجام گیرد.

در روش اول ، روش بیهوشی به صورت موضعی یا تزریق آرامبخش می باشد و در روش دوم ، بیهوشی به شکل عمومی خواهد بود.

دکتر محمد ابراهیم طاهریان ، جراح اندام و ستون فقرات و از برجسته ترین جراحان ارتوپد استان تهران ، از سال 1391 – 1387 ؛ از طریق هر دو روش فوق الذکر اقدام به جراحی افراد مبتلا به دیسک کمری نموده و نتایج این جراحی را بر روی 120 بیمار که سن آن ها بالاتر از 40 سال بوده است ، مورد بررسی قرار داده اند.

از این تعداد ، 42 نفر به روش ترانس فورامینال و 78 نفر به روش اینتر لامینار تحت عمل قرار گرفتند.

لازم به ذکر است برای درمان دیسک بین مهره ای پنجم و اول کمر ، جراحی فول آندوسکوپی دیسک به روش اینتر لامینار ؛ مورد استفاده قرار می گیرد و درمان دیسک های بین مهره ای سطوح بالاتر ، از طریق جراحی آندوسکویی دیسک به روش ترانس فورامینال انجام می شود.

بیمارانی که جهت جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری ، مورد بررسی قرار گرفتند ؛ غالبا مبتلا به دیسک کمری منفرد بوده و در برخی موارد دیسک غالب در این افراد ، به صورت واحد بوده و فاقد تنگی کانال نخاعی بوده و لغزیدگی مهره های کمری در آن مشاهده نمی گردد.

توجه داشته باشید افرادی که به این روش ها تحت عمل جراحی قرار گرفتند ؛ نهایتا پس از یک شبانه روز از محل جراحی مرخص شده اند.

از بیماران فوق الذکر ؛ تنها در 8 نفر ، عود مجدد دیسک اتفاق افتاد که غالبا در این افراد ؛ درد دیسک کمر مربوط به مهره اول لگن و پنجم کمر بود.

البته در برخی از این موارد نیز دیسک های بین مهره 3 و 4 و دیسک های بین مهره 4 و 5 ، منشأ درد دیسک کمری بوده است.